Log in

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG VỀ NATIONAL MINIMUM WAGE VÀ NATIONAL LIVING WAGE - 1 April 2017

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG VỀ NATIONAL MINIMUM WAGE VÀ NATIONAL LIVING WAGE - 1 April 2017

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG VỀ NATIONAL MINIMUM WAGE VÀ NATIONAL LIVING WAGE - 1 April 2017

Từ thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017, tiền lương tối thiểu mỗi giờ cho người lao động từ 21-24 tuổi theo nhà nước quy định (National Minimum Wage) sẽ được tăng lên 10p, từ £6.95 đến £7.05. Còn tỷ lệ tiền lương cho người lao động 25 tuổi trở lên (National Minimum Wage) được tăng 30p, từ £7.20/giờ lên £7.50/giờ, tính từ ngày 01 tháng 04 năm 2017.

Bảng tỷ lệ trả tiền lương là như sau:

  • ​Tỷ lệ cho 25 tuổi trở lên sẽ tăng 30p tức là £7.50 mỗi giờ
  • Tỷ lệ cho 21-24 tuổi sẽ tăng 10p tức là £7.05 mỗi giờ
  • ​Tỷ lệ cho 18-20 tuổi sẽ tăng 5p tức là £5.60 mỗi giờ
  • ​Tỷ lệ từ 16 đến 17 tuổi sẽ tăng 5p tức là £4.05 mỗi giờ
  • Tỷ lệ cho người học nghề sẽ tăng 10p tức là £3.50 mỗi giờ

Xin lưu ý, nếu người sử dụng lao động không tuân thủ luật mới này sẽ bị phạt tiền, có thể lên tới £20,000. Tiền phạt này được giải thích như dưới đây:

Ví dụ:

Một nhân viên đang bị trả thiếu tiền lương là £3,000 trong một năm, thì người sử dụng lao động phải trả nợ £3,000 số tiền thiếu đó cho nhân viên và cũng sẽ bị phạt thêm 100% giá trị số tiền đó, mức phạt tối đa lên đến £20,000 cho mỗi nhân viên.

Bạn cần cập nhật những thay đổi trên để điều chỉnh chế độ trả lương theo đúng quy định.

Người viết bài: Hiến Lê FCA FCCA DChA

Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn kinh doanh Hiến Lê & Co
Mọi chi tiết xin liên hệ: 020 3637 2131 / 0777 957 2131
Trang mạng
http://www.hienle.co.uk/vietnamese-services/

© Copyright, Bản Quyền: Hien Le & Co Chartered Accountants​
Rate this blog entry:
0
Visa du lịch, visa thăm thân UK và hồ sơ cần chuẩn...
Nô lệ Việt ở Anh - vì sao nên nỗi