Log in

NHẮC NHỞ VỀ HẠN NỘP THUẾ CHO NGƯỜI KINH DOANH CÁ NHÂN 2016/17 (31/07/2017)

NHẮC NHỞ VỀ HẠN NỘP THUẾ CHO NGƯỜI KINH DOANH CÁ NHÂN 2016/17 (31/07/2017)

Làm ơn lưu ý rằng hạn chót nộp tiền thuế trước cho năm 2016/17 là trước ngày 31/7/2017

Theo như quy định, nếu tiền thuế của bạn cho năm 2015/16 là £1,000 hoặc nhiều hơn thì bạn phải nộp trước tiền thuế này cho năm 2016/17. Số tiền thuế này bạn phải trả trước một nửa, trước hạn nộp 31/1/2017 và một nửa còn lại là phải trả trước ngày 31/7/2017, nếu không thì bạn sẽ bị phạt tiền lãi.

Ví dụ:

Tiền thuế khai cho năm kết thúc vào ngày 5/4/2016 (2015/16) là £1,200 thì tiền thuế phải nộp như sau:

1. £1,200 - tiền thanh toán trước ngày 31/1/2017, cho năm thuế 2015/16
2. £600 - tiền thanh toán trước ngày 31/1/2017, là một nửa tiền thuế của 2015/16 cho năm 2016/17
3. £600 - tiền thanh toán trước ngày 31/7/2017, là một nửa tiền thuế còn lại của 2015/16 cho năm 2016/17

Nếu tiền khai thuế của bạn cho năm kết thúc vào ngày 5/4/2016 dưới £1,000, bạn không cần phải trả trước cho năm thuế 2016/17.

Nếu tiền khai thuế của bạn cho năm kết thúc vào ngày 5/4/2016 nhiều hơn £1,000, thì bạn sẽ nhận được thư statement của sở thuế HMRC và yêu cầu bạn phải trả tiền thuế một nửa còn lại của 2015/16 cho năm 2016/17 - xin lưu ý, thư này sở thuế sẽ gửi cho bạn trong tháng 6 và đầu tháng 7

Tính từ bây giờ đến hết ngày 31/7 bạn còn 15 ngày để nộp tiền thuế nửa năm, bạn nên liên hệ với kế toán của mình ngay lập tức để biết nếu bạn có cần trả số tiền nửa năm này hay không.

Rate this blog entry:
0
Nước Anh muốn cấm xe chạy dầu và Diesel
Thông báo chính thức việc thay đổi thi bằng lái xe...