Log in

Xin Việc Ở Anh

Tìm hiểu số báo thuế National Insurance Number ở Anh Quốc

Tìm hiểu số báo thuế National Insurance Number ở Anh Quốc

Số NI ( National Insurance Number) là số được dùng để báo thuế nếu bạn xin được việc làm ở Anh Quốc. Tuy nhiên, nó không được chính thức công nhận dùng để làm Chứng Minh Thư, chứng minh tuổi tác hoặc quyền được phép đi làm ở Anh.

Số NI là số cá nhân, và mỗi người sẽ được gán cho 1 số dùng suốt đời. Khi bạn đi làm và báo thuế ở các công ty, số này sẽ lưu lại những khoản tiền bạn đã đóng góp cho Sở Thuế. Số NI có dạng như: AB123456C

Nếu…

Read more: Tìm hiểu số báo thuế National Insurance Number ở Anh Quốc