Log in

Tìm hiểu số báo thuế National Insurance Number ở Anh Quốc

Số NI ( National Insurance Number) là số được dùng để báo thuế nếu bạn xin được việc làm ở Anh Quốc. Tuy nhiên, nó không được chính thức công nhận dùng để làm Chứng Minh Thư, chứng minh tuổi tác hoặc quyền được phép đi làm ở Anh.

Số NI là số cá nhân, và mỗi người sẽ được gán cho 1 số dùng suốt đời. Khi bạn đi làm và báo thuế ở các công ty, số này sẽ lưu lại những khoản tiền bạn đã đóng góp cho Sở Thuế. Số NI có dạng như: AB123456C

Nếu bạn có quốc tịch Anh, bạn sẽ tự động nhận được số NI trước tuổi 16.

Nếu bạn là người có quốc tịch ngoài khối EU, bạn sẽ cần phải xin số này ở Job Centre. Tuy nhiên, theo luật, bạn không bắt buộc có số NI để xin việc. Bởi vì kế toán có thể báo thuế tạm thời cho bạn trong thời gian chờ xin số NI. Và mục đích duy nhất của số NI cũng chỉ để báo thuế.

Số NI cũng không chứng minh là bạn có quyền đi làm hợp pháp ở Anh. Ví dụ với các bạn sinh viên vào Anh học, nhưng sau đó visa hết hạn hoặc visa không cho phép đi làm thì sinh viên đó vẫn không được quyền đi làm hợp pháp.